Gemeinsam finden wir Wege.
Durch den DGSF empfohlene Einrichtung

Serdecznie witamy!

Chcielibyśmy krótko przedtawić Państwu, czego można oczekiwać od LOGO. Mamy nadzieje, że te informacje okażą sie dla Państwa przydatne.

W jakich sytuacjach pomaga LOGO?

LOGO pomaga rodzinom, które nie radzą sobie z trudnymi, konfliktowymi sytuacjami życia rodzinnego, dla których obciążenie związane z wychowaniem dzieci jest zbyt duże.

Przykładowo:

Posiadamy doskonałe rozeznanie w tematach i problemach, z którymi borykają sie rodzice. Towarzyszymy rodzinom w trudnych fazach życia rodzinnego i wspólnie opracowujemy indywidualne rozwiązania dręczących ich spraw.

Kto może ubiegać sie o pomoc?

Rodzice mogą skorzystać z pomocy wychowawczej („Hilfe zur Erziehung“) zgodnie z przepisami prawa ds. Dzieci i młodzieży („Kinder- und Jugendhilfegesetz“) Jeżeli problemy czy niepokojące zachowania dziecka mogłyby negatywnie wpłynąć na jego dalszy rozwój należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Urzędu ds.dzieci i młodzieży (JUGENDAMT).

Jak wygląda oferowana przez nas pomoc?

Pracujemy zarówno z tymi, którzy jako rodzina razem mieszkają jak również z rodzicami, którzy sie rozstali. Możliwa jest także indywidualana praca wyłącznie z dzieckiem bądź innymi członkami rodziny Wszystko uzależnione jest od tego, co moze okazać sie pomocne w rozwiązaniu konfliktów.

W wielu przypadkach pracujemy jako zespół zlożony z kobiety i meżczyzny. Spotkania z nami odbywają sie w Państwa domach lub też w pomieszczeniach naszej firmy. Naszymi pracownikami są pedagodzy, pracownicy socjalni, psychologowie bądź też wykształceni terapeuci rodzinni.

LOGO rozpoczyna pracę w porozumieniu z rodziną i na zlecenie urzędu, który przejmuje koszty tego świadczenia.

Bardzo ważna w naszej pracy jest ochrona danych osobowych i przejrzystość całego procesu. Dlatego też w rozmowach z urzędem ( Jugendamt ), szkołą czy też inną instytucją biorą udział rodzice. Odstępstwa od takich sytuacji są najpierw omawiane z rodziną.Wszelkiego typu sprawozdnia dla osób trzecich są również najpierw szczegółowo omawiane z rodziną. Podlegamy obowiązkowi zachowania tajemnicy.

Jeżeli podstawą do rozpoczęcia współpracy z rodziną było zagrożenie dalszego prawidłowego rozwoju dziecka, pomagamy rozpoznawać czynniki ryzyka ( jak np. brak opieki nad dzieckiem, przemoc w rodzinie, czy problemy narkotykowe ) i wspieramy w przywróceniu „normalnej“ sytuacji i w zapobieganiu takim zagrożeniom.

Jak uzyskać pomoc?

Droga do uzyskania pomocy z naszej strony wiedzie zawsze poprzez urząd ds. Dzieci i młodzieży (Jugendamt) tzn. pracownika działu socjalnego urzędu (tzw. ASD)

Na etapie przygotowania planu przebiegu pomocy (Hilfeplan), w którym bierze udział rodzina i ewentualnie inni specjaliści jest sprawdzane czy i jaka forma pomocy jest konieczna. Podejmowane są tutaj decyzje m.in. o celach pomocy, okresie jej trwania czy ramach współpracy.

Proszę porozmawiać z pracownikiem urzędu, jeżeli odczuwacie potrzebę wsparcia w codziennych, rodzinnych sprawach.

Kto to jest LOGO?

LOGO jest organizacją NON-PROFIT, która zajmuje sie systemowym / rodzinno-terapeutycznym doradztwem, jest uznanym stowarzyszeniem ds. Pomocy dzieciom i młodzieży.

Pracownicy LOGO zobowiązali sie do traktowania rodzin i należących do nich osób z szacunkiem, niezależnie od ich wieku, płci, pochodzenia, kultury, statusu, orientacji seksualnej, religii czy postrzegania świata.

Niektórzy pracownicy naszej firmy władają również innymi językami obcymi. Należy jednakże mieć na względzie, że spotkania w ramach udzielanej pomocy odbywają sie zasadniczo w języku niemieckim.